SERVEI D'INTERNET

Servei Preu
50Mb (radioenllaç) 34,95 €/mes
100Mb 34,95 €/mes
600Mb 39,95 €/mes
1000Mb 39,95 €/mes

 

SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL

Servei Preu
10GB 9,95 €/mes
20GB 11,75 €/mes
25GB 13,00 €/mes
40GB 15,75 €/mes
60GB 19,75 €/mes

 

Per 1€ més pots augmentar les teves GB:

Servei Preu
25GB 12,75 €/mes
55GB 16,75 €/mes
80GB 20,75 €/mes

 

TARIFES TRUCADES TELEFONIA

Servei Establiment trucada Preu
Trucades nacionals (*) 0,20 € 0,05 €/min
Trucades a línies 901 0,20 € 0,12 €/min
Trucades a línies 902 0,20 € 0,17 €/min

(*) Sols un cop superat el límit de contractació

 

SMS

Servei Preu
SMS nacionals 0,12 €
SMS internacionals 0,61 €

 

SERVEI DE TELEFONIA FIXA (**)

Servei Preu
Fix 5,00 €/mes

(**) Trucades il·limitades a fixos nacionals i 100 minuts a mòbils nacionals

 

TARIFES ESPECIALS FIX

Servei Establiment trucada Preu
Trucades a línies 901 0,12 € 0,07 €/min
Trucades a línies 902 0,25 € 0,17 €/min
Trucades a línies 908 0,16 € 0,06 €/min
Trucades a línies 909 0,16 € 0,06 €/min

 

COMBINATS

Servei Preu
Combinat 1 (fibra fins a 600Mb + fix + mòbil 25GB) 59,95 €/mes
Combinat 2 (fibra fins a 100Mb + fix + mòbil 25GB) 47,95 €/mes

Tots els nostres preus son amb IVA inclòs